Інжынерная тэхніка і інжынерныя боепрыпасы

ДЗГУП "Белзнешпрамсэрвіс" прапануе пастаўку:

-    калейных мінных тралаў КМТ-6
-    устаноўка УР-83П
-    мостаўкладчык МТ-55
-    мін супрацьтанкавых ТМ-62П2 (ТМ-62М)
-    узрывальнікаў МВЧ-62
-    вогнеправоднага шнура ВШП
-    вогнеправоднага шнура ВШДА
-    дэтаніруючага шнура ДШВ
-    электрадэтанатараў ЭДП (ЭДП-Р)
-    капсуль-дэтанатараў КД-№8А
-    тратылавых шашак

ГВТУП "Белвнешпромсервис" предлагает поставку:

 • колейных минных тралов КМТ-6
 • установка УР-83П
 • мостоукладчик МТ-55
 • мин противотанковых ТМ-62П2 (ТМ-62М)
 • взрывателей МВЧ-62
 • огнепроводного шнура ОШП
 • огнепроводного шнура ОШДА
 • детонирующего шнура ДШВ
 • электродетонаторов ЭДП (ЭДП-Р)
 • капсюль-детонаторов КД-№8А
 • тротиловых шашек
 • зарядов разминирования УЗП-77
 • зарядов разминирования УЗ-67